Mon - Sat: 9:00 - 18:00
Cuonghaiphathn@gmail.com
hotline: 0983.091.226

  Kim Xuân Hải

  19/07/2016

  0 nhận xét

Khái niệm, ứng dụng và phân loại sản phẩm Ê cu - Ecrou

  Kim Xuân Hải

  19/07/2016

  0 nhận xét

QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO BU LÔNG CẤP BỀN 5.6-6.8

  Kim Xuân Hải

  19/07/2016

  0 nhận xét

QUY TRÌNH SẢN XUẤT ECU CẤP BỀN |4|-|12.9|